Analiza fundamentalna forex – zagrożenie!

Poruszę dzisiaj bardzo ważny temat dla każdego inwestora forex. Analiza fundamentalna forex, to coś co nabiera coraz większego znaczenia nie z punktu widzenia inwestora lecz tych, którzy chcą przyciągnąć rzesze naiwnych na własne szkolenia. Chcą uatrakcyjnić własny program i wykazać się szeroką wiedzą o inwestowaniu. Robiąc w ten sposób ogromną krzywdę nieświadomym inwestorom forex.

Analiza fundamentalna forex a wartość waluty

Analiza fundamentalna forex zajmuje się badaniem wpływu zmiennych ekonomicznych na wartość danej waluty. Analitycy próbują ocenić bieżącą wartość waluty na rynkach finansowych w stosunku do jej wewnętrznej wartości wynikającej z kondycji gospodarki danego kraju lub regionu. Na tej podstawie mogą prognozować przyszłe tendencje wartości badanej waluty.

Takie rozumienie analizy fundamentalnej forex uświadamia nam, jak trudnym jest właściwe prowadzenie analizy fundamentalnej forex oraz jej znikomą przydatność w handlu na rynku forex dla indywidualnego inwestora. Wręcz analiza fundamentalna forex jest szkodliwa i bardzo źle wpływa na procesy inwestycyjne. Inwestor zamiast skupić się na bieżącej cenie waluty próbuje sam prognozować przyszłe kursy par walutowych, które są przecież tylko relacją wartości jednej waluty do drugiej.

Potężne instytucje inwestycyjne, banki, fundusze wydają ogromne pieniądze na prowadzenie analiz fundamentalnych forex wykorzystując narzędzia analityczne, których ty nigdy nie poznasz. Powiem w prost. Jesteś naiwny, jeżeli wierzysz, że obserwując jakieś ważne wskaźniki gospodarcze w kalendarzu ekonomicznym możesz przeprowadzić analizę fundamentalną forex. Nie jesteś w stanie prawidłowo ocenić wartości waluty a tym bardziej relacji różnych walut w parze.

W artykule o popycie i podaży piszę co ma wpływ na wartość danej waluty i jakie ma to znaczenie w analizie kursu pary walutowej. Ten artykuł uświadomi ci, że nie masz żadnych szans na przeprowadzenie analizy fundamentalnej. Nie możesz mierzyć się z potężnymi funduszami i bankami inwestycyjnymi. Czy uważasz, że odczyt danego wskaźnika ekonomicznego wpływa na decyzje tych dużych inwestorów? Czy uważasz, że po podniesieniu stóp procentowych ogromne miliardy dolarów są w tym momencie lokowane w danej walucie? Jeżeli ty odczytasz jakiś wskaźnik, który pokazuje siłę danej waluty i będziesz próbować to wykorzystać, aby kupić taką walutę to potężni gracze już dawno dokonali tych zakupów.

Pamiętaj: NIGDY NIE BĘDZIESZ ZNAŁ FAKTYCZNEJ WARTOŚCI DANEJ WALUTY. Dlatego zapomnij o analizie fundamentalnej forex. Analiza fundamentalna forex jest zagrożeniem dla nieświadomego inwestora.

Analiza fundamentalna forex a Price Action

Cena waluty jest wynikiem transakcji zachodzącej między kupującym a sprzedającym. Zarówno kupujący jak i sprzedający decydują się na transakcję dysponując tą samą wiedzą o czynnikach mających wpływ na daną walutę. Wynika to z faktu, iż rynek forex jest rynkiem efektywnym, czyli każda informacja mająca wpływ na wartość waluty jest natychmiast uwzględniana w cenie tej waluty.

Zadaj sobie pytanie, jeżeli wszyscy mają tę samą informację na temat danej waluty, to dlaczego są odmienne decyzje co do kierunku ceny tej waluty? A może interpretacja danych wpływających na walutę jest niewłaściwa? W takim razie, co z twoją wiedzą o danych ekonomicznych? Jak je użyjesz w analizie fundamentalnej forex, jakie wnioski wyciągniesz? Jaki ma sens prowadzenie analizy fundamentalnej forex, jeżeli nie masz do tego żadnych narzędzi, o przepraszam, masz kalendarz ekonomiczny.

W książce Świece japońskie opisuję mechanizm powstawania ceny i czynniki wpływające na ruch ceny. Mając taką wiedzę, uwalniasz się od śledzenia danych ekonomicznych, które i tak nie wykorzystasz. Śledząc ruch ceny czyli Price Action jesteś w stanie precyzyjnie ocenić, jakie relacje zachodzą między popytem a podażą. Z dużym prawdopodobieństwem wówczas możesz podejmować prawidłowe decyzje inwestycyjne.

Analiza fundamentalna – wnioski

Analiza fundamentalna forex służy tylko i wyłącznie do oceny sytuacji danej gospodarki w długim horyzoncie czasu i tendencję ceny danej waluty. Czy myślisz, że potężne instytucje, brokerzy dużych banków podejmują decyzje w codziennym handlu na rynku międzybankowym w oparciu o analizę fundamentalną forex? Podstawą jest analiza techniczna.

Analiza fundamentalna forex może pełnić rolę narzędzia pomocniczego w ocenie wartości i tendencji ceny danej waluty, lecz dla dużych inwestorów, którzy maja narzędzia do jej prawidłowego przeprowadzenia. Dla ciebie, który naiwnie wierzy, że oglądanie kalendarza ekonomicznego to analiza fundamentalna forex jest ogromnym zagrożeniem. Na pewno opieranie się na pseudo analizie fundamentalnej forex prowadzi do frustracji i strat, wprowadza kompletny bałagan do systemu prowadzenia analizy rynku.

Analiza fundamentalna forex to doskonałe narzędzie, aby wyciągnąć z twojej kieszenie duże pieniądze. Analiza fundamentalna forex to doskonałe hasło, aby ściągnąć naiwnych na bardzo drogie szkolenia, które pokarzą ci jak posługiwać się kalendarzem ekonomicznym. Nie bądź naiwny, kalendarz ekonomiczny masz dostępny za darmo i wykorzystaj go we właściwy sposób. Po prostu unikaj okresów publikacji ważnych danych ekonomicznych i siedź spokojnie z boku rynku śmiejąc się z naiwnych, którzy robią „profesjonalną” analizę fundamentalną forex.

Chciałbym nie mieć racji co do analizy fundamentalnej forex. Niestety rzeczywistość jest brutalna, analiza fundamentalna forex dla ciebie jest zagrożeniem. Mając ponad 20 lat doświadczenia w inwestowaniu, 8 lat na forex, analizując poczynania inwestorów, mając niemałą wiedzę z zakresu zarządzania finansami stwierdzam, analiza fundamentalna forex jest zagrożeniem. Jeżeli nie zgadzasz się z takim podejściem, z przyjemnością ja i czytelnicy przeczytamy twój komentarz do tego artykułu.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.