Analiza techniczna Tx4 GBPJPY

Jednym z tematów analizy technicznej Tx4 podczas warsztatów Live Forex Biznes jest wybór i planowanie inwestycji na danej parze walutowej. Jak analiza techniczna informuje inwestora, kiedy może zacząć obserwację danej pary walutowej, aby wybrać okres mocnego trendu unikając długotrwałych konsolidacji? Wskazówką do odpowiedzi na to pytanie może być wykorzystanie indeksów walutowych. Dzisiaj pokażę analizę techniczną wykorzystując Tx4 po zakończonym miesiącu maju na rynku forex.

Analiza techniczna indeksów walutowych

Wykonując analizę techniczną, np. pary walutowej GBPJPY oceniamy relacje popytu i podaży dotyczącą walut funta brytyjskiego i jena japońskiego. Relacja, której wynikiem jest kurs tej pary walutowej będzie bardziej zrozumiała, kiedy wykonamy analizę techniczną każdej waluty osobno, które reprezentowane są przez indeksy walutowe. Wzrost kursu GBPJPY nie musi oznaczać umacnianie się waluty funa brytyjskiego a jedynie osłabianie się jena japońskiego na rynkach światowych.

Spójrz na wykresy indeksów walutowych funta brytyjskiego na wykresie 1 oraz jena japońskiego na wykresie 2. Wykonaj analizę techniczną stosując analizę Tx4 uwzględniając wskazówki zamieszczone na wykresach. Wyciągnij właściwe wnioski odnośnie siły danej waluty i prawdopodobieństwa tworzenia się określonej tendencji na walucie. Zastanów się co może się wydarzyć z kursem pary GBPJPY w różnych układach trendu na indeksie.

Analiza techniczna GBPWykres 1. Analiza techniczna indeksu GBP w ramach czasowych miesięcznych.

Analiza techniczna JPYWykres 2. Analiza techniczna indeksu JPY w ramach czasowych miesięcznych.

Właściwie przeprowadzona analiza techniczna Tx4 indeksów walutowych pokaże ci możliwy scenariusz i jego prawdopodobieństwo wystąpienia.

Analiza techniczna pary walutowej GBPJPY

Już wiesz jak może zachowywać się dana waluta w następnych okresach, jaki ma kierunek, gdzie są poziomy oporu a gdzie wsparcia. Teraz łatwiej będzie ci zrozumieć zachowanie się kursu pary GBPJPY w okresach miesięcznych, tygodniowych czy dziennych. Wykonaj analizę techniczną pary walutowej i jeszcze raz porównaj z analizą techniczną indeksów. Analiza Tx4 pokaże ci ważne miejsca zwrotne na parze walutowej i powstrzyma przed nadmiernym optymizmem lub niepotrzebnymi obawami. Wykorzystaj analizę techniczną Tx4 do oceny relacji popytu i podaży na dane waluty na wykresach 3 i 4.

Analiza techniczna GBPJPYWykres 3. Analiza techniczna pary GBPJPY w rama czasowych miesięcznych.

Analiza techniczna GBPJPYWykres 4. Analiza techniczna pary GBPJPY w rama czasowych dziennych.

Teraz na wykres tygodniowy spojrzysz z innego punktu widzenia. Na pewno odkryłeś bardzo istotne informacje płynące z analizy technicznej indeksów i pary walutowej. Jeżeli masz wątpliwości, chciałbyś poszerzyć w tym zakresie wiedzę a może zbudować strategię w oparciu o tak prowadzoną analizę techniczną, zapraszam cię do programu Mentor Forex Biznes. Możesz sam przez długie miesiące poszukiwać rozwiązania problemu ale też biorąc udział w programie otrzymasz wiedzę nigdzie nie publikowaną oraz opiekę mentora!

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz