Analiza Tx4 pary EURUSD

Czym jest Tx4? Dostaję wiele maili, w których padają określenia system, strategia. Świadczy to, raczej o nie zrozumieniu, czym jest właśnie strategia i system. Nie dziwi mnie takie podejście, bo ja też jak tysiące innych uczyłem się inwestować czytając artykuły i książki, które powielały niezrozumiałe definicje. Dzisiaj jednak zajmę się analizą techniczną pary walutowej UERUSD stosując elementy analizy Tx4, która jest esencją analizy technicznej rynku forex.

Analiza pary walutowej EURUSD w oparciu o indeks EURX

Mamy właśnie zakończenie kolejnego miesiąca, więc postaram się przeprowadzić analizę pary walutowej EURUSD i wykonać prognozę dla waluty euro na najbliższy okres. Wykorzystam do tego celu cztery elementy techniki Tx4, aby ocenić, czego możemy spodziewać się w następnym miesiącu, tygodniu. Będzie to okazja do pokazania, czym jest technika Tx4.

Wykres 1 prezentuje indeks waluty euro. Każdy z elementów Tx4 pokazuje nam, jakie jest prawdopodobieństwo na umocnienie lub osłabienie się euro wobec najważniejszych walut. Obecnie mamy konsolidację waluty euro w obszarze dwóch świec zaznaczonych na żółto, jako strefę konsolidacji. Przed konsolidacją mieliśmy do czynienia z trendem podstawowym wzrostowym, który dotarł do strefy oporu wyznaczonej przez formację objęcia bessy.

Analiza Tx4 w ocenie indeksu EURXWykres 1. Analiza Tx4 w ocenie indeksu EURX.

Na wykresie miesięcznym euro wykazuje względne osłabienie, co może spowodować spadek indeksu EURX do poziomu dolnego ograniczenia strefy konsolidacji, który wzmacnia luka cenowa. Jeżeli rzeczywiście euro osłabi się i indeks spadnie do wyznaczonego poziomu, wówczas możemy oczekiwać pojawienia się popytu na walutę euro.

Tygodniowy obraz pary EURUSD

Tydzień temu pisałem o możliwości wystąpienia spadków na parze walutowej EURUSD. Dzisiaj wiem, że sprawdziły się analizy oparte na Tx4. Chociaż nigdy nie będzie pewności czy nasz scenariusz sprawdzi się w 100%, to powinniśmy zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu. Przed niepewnym chroni nas właściwe zarządzanie ryzykiem.

Obecnie na wykresie tygodniowym ukazał się negatywny obraz dla pary EURUSD. Wystąpienie formacji objęcia bessy w mocnej strefie oporu sugeruje i daje duże szanse na kontynuację spadków. Należy jednak zwrócić uwagę na dotarcie kursu do mocnego wsparcia utworzonego przez biały korpus, który wykazał dużą siłę popytu i może powstrzymywać EURUSD przed dalszymi spadkami. Spójrz na wykres 2 przedstawiający w ramach czasowych tygodniowych niekorzystną sytuację dla inwestora.

Zastosowanie analizy Tx4 do oceny sytuacji na parze walutowej EURUSDWykres 2. Zastosowanie analizy Tx4 do oceny sytuacji na parze walutowej EURUSD.

Z jednej strony mamy mocny sygnał na EURUSD na spadki a z drugiej strony kurs jest już w strefie wsparcia. Bezpiecznym rozwiązaniem jest czekanie na powrót kursu EURUSD do poziomu ok. 1.3300 dolara za euro i poszukiwanie sygnału sprzedaży. Jeżeli taki scenariusz nie nastąpi wówczas lepiej jest poczekać na wyjaśnienie się sytuacji na EURUSD.

W perspektywie kilku tygodni mamy większe prawdopodobieństwo na spadki lub też konsolidację niż na wzrosty, dlatego należy być ostrożnym przy podejmowaniu decyzji handlowych. O ile inwestorzy handlujący na wyższych Time Frame powinni oczekiwać wyjaśnienia sytuacji o tyle handlujący na niższych, np. H1 mogą podejmować decyzje handlowe pamiętając jednak o relacjach popytu i podaży w ramach czasowych W1 oraz D1.

Para EURUSD gotowa do handlu

Ostatni tydzień na parze EURUSD dał jednoznaczną odpowiedź, jaki kierunek przyjmie kurs i jaki trend główny utworzy na analizowanej parze. Kurs EURUSD wybił się z formacji flagi. Wg definicji Price Action powstały nowe niższe dołki i niższe szczyty. Oznacza to, że mamy do czynienia z trendem głównym spadkowym. Czy jednak inwestor handlujący na D1 może być szczęśliwy z aktualnej sytuacji? Nie sądzę, gdyż z jednej strony mamy trend spadkowy, ale jesteśmy w strefie wsparcia utworzonej na wykresie dziennym przez trzy mocne formacje popytowe zaznaczone na żółto.

Wykres 3 pokazuje, jak dzięki zastosowaniu analizy Tx4 możemy prognozować dalsze ruchy kursu pary walutowej EURUSD. Trend określa, kto ma przewagę na rynku. Poziomy wsparcia i oporu wskazują na potencjalne miejsca zmiany trendu EURUSD. Formacje techniczne pokazują okresy konsolidacji i w kontekście poziomów wsparcia i oporu wskazują na dystrybucję lub akumulację. Formacje świecowe idealnie wskazują miejsca, w których należy poszukiwać sygnału otwarcia pozycji.

Analiza Tx4 dla EURUSD na wykresie dziennymWykres 3. Analiza Tx4 dla EURUSD na wykresie dziennym.

Czy zatem obraz z D1 pokazuje nam możliwość otwierania pozycji na parze EURUSD? Osobiście wstrzymałbym się od handlu i oczekiwałbym powrotu kursu EURUSD do poziomu ok. 1.3300, na którym został utworzony opór przez objęcie bessy, a który to poziom został potwierdzony przez długi czarny korpus powstały w czwartek. Dopiero na tym poziomie, jeżeli pojawi się mój sygnał pozycji krótkiej wówczas podejmę decyzję w oparciu o strategię handlu i uruchomię system.

W tej krótkiej analizie pary walutowej EURUSD chciałem pokazać jak wykorzystać technikę Tx4. Takie podejście powstrzymuje mnie od bezsensownego handlowania i tracenia kapitału. Jeżeli moje kryteria analizy nie wskazują na potencjał spadków lub wzrostów to czekam na mój schemat. A co, jak mimo to wystąpią silne ruchy a ja nie będę w nich uczestniczyć? Nadal nie będę tracił kapitału. To jest moje podstawowe założenie. Zawsze znajdzie się okazja o dużym prawdopodobieństwie pozytywnego handlu.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.