Autor Forex Biznes

Czesław Mazur - mentorCzesław Mazur

Inwestor, aktualnie skoncentrowany głównie na Forex, chociaż w przeszłości inwestował na GPW oraz w nieruchomości. Autor techniki analizy ceny Tx4 nie mającej odpowiednika na świecie.

Biznesmen, który od połowy lat dziewięćdziesiątych prowadzi usługi doradcze
z zakresu zabezpieczeń finansowych inwestycji oraz tworzenia nowych biznesów.

Mentor inwestorów – zmienia i kształtuje świadomość odpowiedzialnego inwestora. Motywuje do odważnego działania wspierając w trudnych chwilach. Wskazuje najlepsze rozwiązania problemów w handlu i budowie biznesu inwestycyjnego.

Nauczyciel – przekazuje sprawdzoną i wartościową wiedzę w taki sposób, aby była zrozumiała i łatwo przyswajana przez ucznia. Bezkompromisowy i bardzo wymagający.

Pasjonat – tworzy środowisko ludzi biznesu bez ograniczeń. Uwielbia wspierać
i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem z odpowiedzialnymi i pracowitymi ludźmi, którzy wiedzą, dokąd zmierzają.