Blog Forex Biznes

Czesław Mazur Forex BiznesBlog forex biznes przekazuje tylko to, co jest ważne dla ciebie w handlu na forex. Analizy Tx4, sygnały forex, psychologia inwestowania, strategia i biznes na forex.

W miejscu tym ukazują się lekcje opisujące poszczególne elementy Tx4 oraz rozbudowane układy. Dyskusja w ramach danej lekcji jest doskonałym wsparciem w eliminacją błędów jakie popełniamy w prowadzeniu analizy wykresów par walutowych.

Zapraszam do aktywnego udziału w lekcjach, komentowaniu i zgłaszaniu własnych propozycji w zakresie analizy i handlu na forex.

Dolar i euro pod presją popytu i podaży cz. 2

Kontynuacja części pierwszej Dolar i euro pod presją popytu i podaży. Nie jest tajemnicą, że Brytyjczycy od zawsze mieli poczucie niezależności od kontynentu. Raczej dla własnych korzyści podjęli decyzję o wstąpieniu do Unii niż z pobudek tworzenia wspólnoty, która może przeciwstawić się potężnym gospodarkom świata. Brak przyjęcia wspólnej waluty jest demonstracją niezależności, ale czy faktycznych […]

Dolar i euro pod presją popytu i podaży cz. 1

Popyt i podaż na waluty mimo, że najważniejszy czynnik wpływający na cenę waluty to kompletnie jest pomijany w analizie forex. Każda waluta jest towarem i jak w przypadku każdego towaru na wolnym rynku o jego cenie decydują dwie siły. O poziomie ceny każdej waluty decydują popyt i podaż.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Rynek walutowy należy do bardzo ryzykownych i każdy, kto bez właściwego przygotowania do handlu walutami podejmuje decyzje inwestycyjne musi się liczyć z możliwością poniesienia strat finansowych włącznie z całkowitą stratą zainwestowanych kapitałów. Użytkownik www.forex-biznes.pl (Serwisu) musi podjąć decyzję czy inwestuje sam na rynku forex czy korzysta z profesjonalnych licencjonowanych doradców. W żadnym wypadku autor Serwisu nie świadczy usług doradczych. Opinie wyrażane w artykułach, wpisach, prezentacjach, filmach wideo, przez autora Serwisu, dotyczące rynku walutowego są wyłącznie własną subiektywną oceną rynku forex. Opinie te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Wszystkie treści zawarte na stronach bloga mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie i na blogach informacji podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika bloga. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie oraz blogach, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartego w nich tekstu, materiałów oraz narzędzi.