Inwestor Forex Biznes

Inwestor Forex Biznes

IFB

Program indywidualnego szkolenia

Inwestor Forex BiznesOptymalne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia oraz potrzeb inwestora

Inwestor Forex Biznes to program kompleksowego przygotowania do inwestowania na rynku forex z budową narzędzi inwestycyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wymagających, które chcą samodzielnie inwestować na rynku walutowym.

Uczestnik na bazie elementów strategii szkolnej, tj. analiza Tx4, system analizy SATx4 oraz system zarządzania pozycją ZPTx4 tworzy własną strategię pod nadzorem mentora. Zbudowana strategia w pełni odpowiada potrzebo i możliwościom oraz wiedzy uczestnika.

 • Wymagasz wiedzy wartościowej i praktycznej, to ją zdobywasz
 • Chcesz zdobyć wysokie doświadczenie, to wymagaj dyscypliny i zaangażowania
 • Twoje potrzeby wymagają indywidualnego traktowania i to otrzymujesz

Szkolenie Inwestor Forex BiznesFormuła szkolenia IFB

Jest to program dla wymagających, dlatego jego przebieg jest intensywny i również wymaga od Ciebie zaangażowania. Chciałbyś/chciałabyś osiągać bardzo dobre wyniki po zakończeniu szkolenia, to musisz przygotować się na konieczne zmiany.

Otrzymujesz szeroki zakres wiedzy praktycznej, nowej, nieznanej Tobie, dlatego wymagane jest odpowiedzialne i zorganizowanie działanie. Pod nadzorem mentora przyswoisz oraz praktycznie będziesz stosować strategię, która odpowiada Twoim wymaganiom.

 • Masz pewność, że Twoje analizy są zgodna z zasadami przekazanymi przez mentora
 • Mentor koryguje błędy w wykonanej prognozie, które sam nie dostrzeżesz
 • Twoje transakcje analizowane są pod względem zgodności z zasadami strategii

Opinia jednego z uczestników szkolenia IFB
Francesco Ragazzo

Po ukończeniu szkolenia z Panem Czesławem mogę powiedzieć, że jest to w 100% PRAKTYCZNA wiedza, która została mi przekazana i z której wyciągnąłem więcej niż się spodziewałem. Krok po kroku, etap po etapie dowiadywałem się non stop czegoś nowego i za każdym razem wchodziły w grę nowe elementy, które w końcowej fazie musiały wszystkie współgrać.

Ale trzeba także zwrócić uwagę na to, że bez organizacji własnego czasu pracy, stworzenia sobie warunków do pracy, konsekwencja, zaangażowanie się w to i trzymanie się zasad nawet przy najlepszej strategii na świecie prowadzi donikąd. Nasze otoczenie, nasze emocje, oraz wypoczynek fizyczny i umysłowy to kolejne ogniwo które prowadzi do dwóch odmiennych dróg: zwycięstwo albo klęska w dziedzinie inwestycji.

Program IFB był niesamowitą przygodą oraz przełomowym momentem w moim życiu, i jestem bardzo zadowolony że się tego podjąłem, lecz nauka nie kończy się na tym etapie, a wręcz dopiero się rozpoczyna.

Pan Czesław swoim profesjonalnym podejściem do tego co robi, prócz ogromu wartościowej wiedzy którą mi przekazał nauczył mnie dyscypliny, organizacji sobie własnego czasu i warunków do pracy, co bardzo sobie cenie. Jeszcze raz chciałbym Panu podziękować za tą podróż w świecie forex’u i życzę dalszych sukcesów!

Pozdrawiam

Francesco Ragazzo

francescoragazzo@interia.eu

Etap I

Pierwszy etap w nauce to zdobywanie wiedzy i umiejętności w identyfikacji elementów technicznych. Analiza Tx4 łączy w sobie technikę Price Action z techniką analizy świec japońskich.

Analiza Tx4 może być wykorzystywana na wszystkich rynkach finansowych oraz na wszystkich ramach czasowych. Analizę Tx4 można łączyć z innymi technikami analizy, tj. fibonacci, średnie i inne.

Tematy:
 • Trendy w analizie Tx4.
 • Formacje świecowe w analizie Tx4.
 • Opór i wsparcie w analizie Tx4.
 • Konsolidacje w analizie Tx4.
 • Formacje zmiany trendu w analizie Tx4.
 • Procedury wykonania analizy Tx4.

Właściwa identyfikacja elementów technicznych ceny to gwarancja ochrony kapitału i wysokich zysków. Jeżeli jesteś odpowiedzialny/na to nie dopuszczaj do sytuacji, kiedy to Twoje wyobrażenia decydują a nie fakty!

Etap II

Drugi etap w nauce to tworzenie systemu analizy, który pozwala na wykonanie prognozy z wysokim prawdopodobieństwem przyszłego ruchu ceny. Planujesz pozycje, gdy wiesz jaki będzie najbardziej prawdopodobny trend.

Korzyścią posiadania systemu SATx4 jest ograniczenie do minimum ilości popełnianych błędów przez inwestora. Prawidłowo wykonana prognozy to bardzo efektywne zarządzanie pozycją.

Tematy:
 • Ramy czasowe w systemie analizy SATx4.
 • Schematy cenowe w analizie Tx4.
 • Układy ruchu ceny w systemie SATx4.
 • Prognoza trendów w systemie analizy SATx4.
 • Układy cenowe w systemie analizy SATx4.
 • Procedury w systemie analizy SATx4.

Pewność siebie tak bardzo potrzebna w handlu jest wynikiem działania w zrozumiałych i powtarzalnych warunkach. Jeżeli jesteś odpowiedzialny/na, nie podejmuj decyzji w niezrozumiałych warunkach, bo to hazard!

Etap III

Trzeci etap w nauce to tworzenie systemu zarządzania pozycją ZPTx4. Jest to najważniejsze narzędzie w strategii inwestycyjnej. Bez zorganizowanych zadań i zasad zarządzania pozycją jest niemożliwe regularne powiększanie kapitału.

Korzyścią systemu ZPTx4 jest optymalne wykorzystanie potencjału inwestora oraz warunków jakie daje rynek forex. Chronisz kapitał i regularnie zarabiasz.

Tematy:
 • Pary walutowe w systemie ZPTx4.
 • Planowanie pozycji w systemie ZPTx4.
 • Model zarządzania otwartą pozycją w systemie ZPTx4.
 • Analiza transakcji w systemie ZPTx4.
 • Procedury w systemie ZPTx4.

Efektywne zarządzanie pozycją i kapitałem jest możliwe przy prawidłowym identyfikowaniu elementów ruchu ceny oraz wysokiej jakości prognozy. Jeżeli jesteś odpowiedzialny, to zorganizujesz proces inwestycyjny tak, aby nie podejmować decyzji pod wpływem emocji!

Etap IV

Trzeci etap w nauce to tworzenie systemu zarządzania pozycją ZPTx4. Jest to najważniejsze narzędzie w strategii inwestycyjnej. Bez zorganizowanych zadań i zasad zarządzania pozycją jest niemożliwe regularne powiększanie kapitału.

Korzyścią systemu ZPTx4 jest optymalne wykorzystanie potencjału inwestora oraz warunków jakie daje rynek forex. Chronisz kapitał i regularnie zarabiasz.

Tematy:
 • Organizacja procesu inwestycyjnego.
 • Ochrona kapitału na forex.
 • Handel strategią na koncie rzeczywistym.
 • Analiza wyników strategii i wprowadzenie korekt.
 • Zamknięcie strategii.

Efektywne zarządzanie pozycją i kapitałem jest możliwe przy prawidłowym identyfikowaniu elementów ruchu ceny oraz wysokiej jakości prognozy. Jeżeli jesteś odpowiedzialny, to zorganizujesz proces inwestycyjny tak, aby nie podejmować decyzji pod wpływem emocji!

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

W ramach programu IFB uczestnicy biorą udział w warsztatach inwestycyjnych WIFB. Celem tych zajęć jest rozwiązywanie problemów jakie pojawiają się w trakcie nauki. Zajęcia są obowiązkowe.

Program Inwestor Forex Biznes jest nastawiony na optymalne wykorzystanie czasu kształcenia.

 • Proces kształcenia dopasowany do preferencji uczestnika, jego wiedzy i doświadczenia.
 • Uczestnik zdobywa pełną wiedzę i narzędzia do samodzielnego inwestowania.
 • Wiedzę i narzędzia inwestycyjne, które przeszły próbę realnych inwestycji przez 23 lata.
 • Budowa strategii wg preferencji uczestnika.
 • Eliminacja błędów w uczeniu i inwestowaniu oraz szybkie zdobywanie doświadczenia.
 • Szeroka wiedza z zakresu systemu analizy, systemu zarządzania i strategii.
 • Rekrutacja do programu Inwestor Forex Biznes wymaga zgłoszenia się do programu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem. Akceptacja przez obie strony warunków współpracy pozwala na rozpoczęcie procesu kształcenia.