Jak interpretować konsolidację na rynku forex

Analizując rynek nie mamy najmniejszych problemów z oceną danych historycznych. Wykresy wydają się mówić wszystko, co nas interesuje o cenie waluty. Wiemy, co zrobilibyśmy w danej sytuacji zgodnie z naszą strategią. Inwestorzy forex napotykają jednak na  poważną przeszkodę z antycypacją przyszłych ruchów ceny na podstawie danych historycznych.

Poszukiwanie sygnału zakończenia konsolidacji na rynku walutowym

Bardzo ważnym etapem szkolenia, które prowadzę, jest budowa strategii oraz systemu handlu w oparciu o założenia mojej koncepcji analizy Tx4, lecz podporządkowanej indywidualnym predyspozycjom oraz preferencjom mojego studenta. Obecnie prowadzę zajęcia z bardzo zdolnym studentem i choć młodym to posiadającym wyjątkowe cechy, jako przyszły profesjonalny inwestor, ale też bardzo wartościowy człowiek. Zrobiliśmy założenia do jego strategii i wszystko wydaje się spójne z dużym potencjałem na regularne zyski. Jednak pojawił się problem, który opiszę cytując pytanie mojego studenta.

Konsolidacja przeszkadza mi w odnalezieniu jej końca i sygnału wejścia. Jeśli na D1 mam określone miejsce do otwarcia pozycji i cena tam się znajduje to schodzę na H1 i jeśli tam jest konsolidacja to mam problem z określeniem, kiedy dobiega jej koniec i wejściem we właściwym miejscu – nie za szybko i nie za późno. Oznaczając impulsy nie było problemu z konsolidacjami, ponieważ już widziałem gdzie zaczął się dany impuls. Natomiast w rzeczywistości problem polega na tym, że jeśli jestem w obszarze na sell z D1 i na H1 jest konsolidacja to, która formacja teraz zakończy tę konsolidację i da początek impulsowi.

Problem, który opiszę nie jest tylko jednostkowym zjawiskiem. Inwestor nie jest w stanie ruszyć z miejsca i regularnie zarabiać, jeżeli nie poradzi sobie z interpretacją okresów konsolidacji ceny waluty. Konsolidacja jest bardzo ważnym etapem notowań pary walutowej. Podczas konsolidacji zachodzą procesy na rynku walutowym, które decydują już w trakcie jej tworzenia o przyszłym kierunku trendu. Tylko bardzo doświadczeni i z wyjątkowymi predyspozycjami inwestorzy potrafią prawidłowo ocenić sytuację w trakcie tworzenia się konsolidacji.

Podstawowym błędem, jaki popełniają początkowi inwestorzy to próba prognozowania przyszłych ruchów ceny na podstawie każdej pojawiającej się konsolidacji. Nauka i zbieranie doświadczenia powinna przebiegać stopniowo. Poznawanie charakteru konsolidacji od najprostszych do najbardziej skomplikowanych w taki sposób, aby przechodzenie na wyższy poziom wtajemniczenia następowało dopiero po zrozumieniu przyczyn powstawania danej konsolidacji.

Wrócę teraz do opisania problemu mojego studenta. Zdaję sobie sprawę, że pewne określenia mogą wydawać się niezrozumiałe dla ciebie, ponieważ jest to część szkolenia i indywidualnej strategii mojego studenta. Postaram się jednak pokazać uniwersalne zasady radzenia sobie z konsolidacją. Głównym założeniem strategii mojego studenta jest inwestowanie zgodnie z trendem, tzn. otwieranie pozycji na początku każdego podstawowego impulsu wykorzystując maksymalnie cały ruch ceny tego impulsu. Wówczas relacja zysku do ryzyka jest najbardziej korzystna. Często wskaźnik Z/S osiąga wartości z przedziału 5 do 10.

Wykres 1 przedstawia uproszczone założenia strategii. Marzec był trudnym okresem do handlu na rynkach walutowych a w szczególności para EURUSD wykazywała duże niezdecydowanie. Nic dziwnego skoro cena dotarła do strefy wsparcia po mocnym trendzie spadkowym. Strefy wsparcia i oporu są obszarami, w których często dochodzi do konsolidacji ceny waluty. Wyprzedzanie rynku w takiej sytuacji jest bardzo niebezpieczne. W naszym przykładzie strategia nakazuje czekać na wyjaśnienie się sytuacji z konsolidacją.

Konsolidacja na rynku walutowym forex
Wykres 1. Interpretacja konsolidacji na rynku walutowym.

Na wykresie dziennym mieliśmy do czynienia z nerwowymi zachowaniami inwestorów. Na przemian formacje świecowe pokazywały błędne sygnały. Handel w takim okresie wg obranej strategii narażał inwestora na straty niewspółmierne w stosunku do przewidywanego zysku. W takiej sytuacji należy czekać, co zrobi inteligentny kapitał.

Luka cenowa, która powstała z 15.03.2013 na 17.03.2013 pokazała kierunek inwestorowi, który posługuje się wspomnianą strategią. Wielkość luki cenowej na parze walutowej to ok. 170 pipsów, co sugeruje kolejny okres konsolidacji z dotarciem ceny do początku wspomnianej luki cenowej. Scenariusz dla naszej strategii jest następujący. Po trendzie spadkowym powstała konsolidacja ABC a następnie nastąpiło przełamanie i początek nowego trendu spadkowego. Ze względu na duży zasięg luki cenowej czekamy, aż cena zbliży się do obszaru początku luki i tym samym strefy oporu. Taka też sytuacja wystąpiła i zgodnie ze strategią w ramach czasowych godzinowych poszukujemy sygnał sprzedaży wg naszego systemu handlu.

Wykres 2 przedstawia notowanie pary walutowej EURUSD z okresu, gdy cena dotarła do początku powstania luki cenowej a zarazem mocnej strefy oporu. W interesującym nas obszarze czekamy na sygnał systemu (jeden z możliwych), który pojawia się po ukształtowaniu się konsolidacji. Konsolidacja w tym przypadku mająca charakter dystrybucji przebiegała w wąskim kanale cenowym. Świece w trakcie konsolidacji pokazywały niezdecydowanie inwestorów.

Z jednej strony długie górne cienie pokazywały brak akceptacji ceny przez kupujących a z drugiej długi biały korpus przed konsolidacją wskazywał na przewagę popytu i blokował spadki. Wybicie z konsolidacji w postaci formacji długiego czarnego korpusu dało pierwszy sygnał do otwarcia pozycji krótkiej. Otwarcie pozycji krótkiej następuje w okolicach 50% długiego czarnego korpusu w dolnej strefie powstałej konsolidacji. Zlecenie obronne ustawiamy nad górnym ograniczeniem konsolidacji. Zamknięcie pozycji następuje po pojawieniu się formacji świecowej kończącej nasz zyskowny impuls. W naszym przykładzie inwestor osiągną wynik bardzo dobry z relacją zysku do ryzyka ok. 5.

Sygnał zakończenia konsolidacji
Wykres 2. Interpretacja sygnału zakończenia konsolidacji.

W tym momencie postaram się odpowiedzieć na pytanie mojego ucznia. Założenia strategii określają jednoznacznie jak traktujemy konsolidację. W początkowym okresie zdobywania doświadczenia należy czekać na zakończenie konsolidacji w postaci wybicia z kanału cenowego. Jeżeli handlujemy w trendzie podstawowym takim wybiciem będzie formacja świecowa. Jeżeli jest to trend wyższego rzędu, sygnałem będzie formacja techniczna.

Uczeń mój założył w swojej strategii, że handluje w ramach czasowych godzinowych w ciągu dnia. Impuls trendu podstawowego jest tym, który chce uchwycić od początku jego powstania do jego zakończenia. W powyższym przykładzie zakończeniem konsolidacji była formacja świecowa długiego czarnego korpusu. Jest to jednocześnie początek impulsu cenowego, który interesuje inwestora. W bardzo wielu sytuacjach właśnie długi czarny lub biały korpus świadczy o zakończeniu okresu konsolidacji i pokazuje rynkowi kierunek ruchu ceny.

Wnioski płynące z analizy konsolidacji

Analizowanie charakteru konsolidacji powinno odnosić się do założeń twojej strategii. Od poziomu trendu, na jakim handlujesz zależy, jakie formy konsolidacji będą istotne dla podejmowania decyzji przez ciebie. Nie jesteś w stanie opanować wszystkich konsolidacji w krótkim czasie, dlatego należy na podstawie notowań historycznych przeanalizować te, z którymi masz najmniejsze problemy. Poziom ram czasowych również odgrywa dużą rolę. W przedziałach czasowych niższych niż jedna godzina dochodzi do szumów cenowych i naprawdę nieliczni inwestorzy są w stanie poradzić sobie z rynkiem.

Jeżeli handlujesz na poziomie trendu podstawowego, dlatego też analizuj każdą formację świecową powstającą w obszarze konsolidacji. Jaka świeca lub formacja świecowa powstała przed konsolidacją. Oczekuj cierpliwie na pojawienie się wybicia z konsolidacji. Jeżeli jest to mocna świeca wskazująca na siłę popytu lub podaży będzie to duże prawdopodobieństwo początku nowego impulsu ceny, na który czekałeś. Powyższy przykład pokazuje, jakim sygnałem kończy się konsolidacja w przypadku strategii opartej na mojej analizy Tx4. Nie oznacza to, że sygnały systemu pojawiają się tylko po okresach konsolidacji. W założeniach strategii jest wiele innych wzorów wg, których może działać twój system z dużym potencjałem zysków.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.