Mentor Forex Biznes

Mentor Forex Biznes

MFB

Mentor Forex Biznes to program tworzenia nowoczesnego biznesu w zakresie inwestycji na rynkach finansowych, tj. forex, kontrakty, akcje. Program dedykowany jest osobom planującym zawodowo zajmować się inwestycjami oraz przedsiębiorcom, którzy w ramach działalności gospodarczej muszą kupować i sprzedawać waluty na potrzeby eksportu i importu towarów.

Program jest dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika. Przy wsparciu mentora uczestnik tworzy zasady działalności inwestycyjnej w takich obszarach jak: organizacja rynków finansowych, osobowość inwestora, narzędzia inwestycyjne oraz organizacja procesu inwestycyjnego.

Uczestnik przechodzi ścieżkę tworzenia biznesu począwszy od założeń w biznesplanie poprzez wykonanie badań i testów do zbudowania efektywnej strategii inwestycyjnej. W najtrudniejszym okresie samodzielnego prowadzenia inwestycji uczestnik otrzymuje wsparcie mentora, który kontroluje działania i pokazuje możliwości optymalnego wykorzystania potencjału inwestora i rynku.

Cechy i korzyści

Twój czas i potrzeby są priorytetem, dlatego organizacja zajęć ustalania jest indywidualnie. Czas trwania programu może ulec zmianie na prośbę uczestnika bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Indywidualne kształcenie

Proces kształcenia dopasowany do preferencji uczestnika, jego wiedzy i doświadczenia.

Uczestnik zdobywa pełną wiedzę i narzędzia do prowadzenia samodzielnego biznesu inwestycyjnego.

Zajęcia prowadzone są w czasie odpowiadającym uczestnika uwzględniając urlop, itp.

Wiedzę i narzędzia inwestycyjne, które przeszły próbę realnych inwestycji przez 23 lata.

Budowa strategii i planu inwestycyjnego wg preferencji uczestnika.

Eliminacja błędów w uczeniu i inwestowaniu oraz szybkie zdobywanie doświadczenia.

Efektywnie wykorzystany każdy dzień przeznaczony na kształcenie przez motywujące wsparcie mentora.

Szeroka wiedza od analityka poprzez stratega i inwestora do organizacji biznesu inwestycyjnego.

Rekrutacja do programu MFB wymaga wypełnienia aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem. Akceptacja przez obie strony warunków współpracy pozwala na rozpoczęcie procesu kształcenia.