Mentor Forex Biznes

MFB

Mentor Forex Biznes to program tworzenia nowoczesnego biznesu w zakresie inwestycji na rynkach finansowych, tj. forex, kontrakty, akcje. Program dedykowany jest osobom planującym zawodowo zajmować się inwestycjami oraz przedsiębiorcom, którzy w ramach działalności gospodarczej muszą kupować i sprzedawać waluty na potrzeby eksportu i importu towarów.

Program jest dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika. Przy wsparciu mentora uczestnik tworzy zasady działalności inwestycyjnej w takich obszarach jak: organizacja rynków finansowych, osobowość inwestora, narzędzia inwestycyjne oraz organizacja procesu inwestycyjnego.

Uczestnik przechodzi ścieżkę tworzenia biznesu począwszy od założeń w biznesplanie poprzez wykonanie badań i testów do zbudowania efektywnej strategii inwestycyjnej. W najtrudniejszym okresie samodzielnego prowadzenia inwestycji uczestnik otrzymuje wsparcie mentora, który kontroluje działania i pokazuje możliwości optymalnego wykorzystania potencjału inwestora i rynku.

Cechy i korzyści

Twój czas i potrzeby są priorytetem, dlatego organizacja zajęć ustalania jest indywidualnie. Czas trwania programu może ulec zmianie na prośbę uczestnika bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • Indywidualne kształcenie

  Proces kształcenia dopasowany do preferencji uczestnika, jego wiedzy i doświadczenia.

 • Kompletne kształcenie

  Uczestnik zdobywa pełną wiedzę i narzędzia do prowadzenia samodzielnego biznesu inwestycyjnego.

 • Elastyczny czas kształcenia

  Zajęcia prowadzone są w czasie odpowiadającym uczestnika uwzględniając urlop, itp.

 • Sprawdzona wiedza

  Wiedzę i narzędzia inwestycyjne, które przeszły próbę realnych inwestycji przez 23 lata.

 • Uczestnik jest najważniejszy

  Budowa strategii i planu inwestycyjnego wg preferencji uczestnika.

 • Opieka i wsparcie mentora

  Eliminacja błędów w uczeniu i inwestowaniu oraz szybkie zdobywanie doświadczenia.

 • Oszczędność czasu i pieniędzy

  Efektywnie wykorzystany każdy dzień przeznaczony na kształcenie przez motywujące wsparcie mentora.

 • Wartościowa wiedza

  Szeroka wiedza od analityka poprzez stratega i inwestora do organizacji biznesu inwestycyjnego.

Proces rekrutacji

Rekrutacja do programu MFB wymaga wypełnienia aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem. Akceptacja przez obie strony warunków współpracy pozwala na rozpoczęcie procesu kształcenia.