Planowanie inwestycji na rynku forex

Pretekstem do napisania artykułu na temat planowania inwestycji na rynku walutowym jest obecnie gorączka poszukiwania i planowania wczasów tego lata. Żona przy komputerze poszukuje ciekawych miejsc do wypoczynku. Bierze pod uwagę niemal każdy szczegół, poczynając od miejsca poprzez termin, koszty a skończywszy na sposobie dotarcia i powrotu z wczasów. Jak najbardziej słuszne podejście. Zastanów się teraz ty, jako początkujący inwestor rynku forex oraz ty, jako wytrawny profesjonalista i zadaj sobie pytanie. Kiedy prowadziłem proces planowania inwestycji na rynku walutowym? Czy dokładnie rozpatrywałem każdy aspekt strategii oraz systemu w odniesieniu do spodziewanych warunków na rynku?

Dziwne pytania inwestora

Nic w życiu nie jest stałe i trwałe. Warunki często się zmieniają i przewidzieć przyszłość jest trudno. Czy zatem ma sens planowanie czegokolwiek? Moim zdaniem powinniśmy postawić inne pytanie. Czemu ma służyć planowanie a w szczególności planowanie inwestycji na rynkach finansowych? Otóż w planie opisujemy scenariusz postępowania w przypadku spełnienia się naszych prognoz, ale też postępowanie, kiedy rynek zachowuje się odmiennie. Wówczas nie zaskoczy nas zmiana trendu, zamknięcie pozycji przez zlecenie obronne.

Rynki finansowe nie funkcjonują w stałych ramach z tymi samymi uczestnikami rynków stosującymi te same strategie. Twoja strategia biznesu a w szczególności strategia handlu walutami oraz system transakcyjny również musi ulegać zmianom. Oczywiście nie ma sensu robić tego, co tydzień czy co miesiąc. Jednak analizując rynek w szerszym planie, na wyższych ramach czasowych możemy zaobserwować zmieniające się relacje pomiędzy popytem a podażą na waluty. W takiej sytuacji również z pomocą idzie nam analiza fundamentalna pokazująca tendencje w zapotrzebowaniu na walutę danego kraju.

Planowanie przeciwko przewidywaniu ceny waluty

Posiadając narzędzia do analizy technicznej ceny waluty możemy z pewnym prawdopodobieństwem prognozować, przewidywać przyszłe ruchy ceny. To jest bardzo dużo, aby odnieść sukces w handlu walutami, ale jednocześnie do niczego nie przydatne podejście do rynku forex. Jak bardzo zmieni się twój pogląd na rynek forex, kiedy do danej prognozy wykonasz plan działania nawet sobie nie wyobrażasz. Plan zweryfikuje bardzo poważnie twoje podejście do oceny sytuacji na rynku. Przestaniesz kodować w podświadomości twoje jedyne słuszne prognozy a zaczniesz na chłodno porównywać bieżące zmiany ceny z twoimi scenariuszami postępowania.

Rynki poruszają się w trzech różnych kierunkach. Jest to kolejna ogromna zaleta, o której wszyscy wiedzą, ale nieliczni ten fakt wykorzystują w praktyce. Nie handluj walutami w taki sposób, jaki tobie wydaje się najlepszy, lecz wykorzystuj silę tłumu i inteligencję wielkiego kapitału. Zachowania inwestorów w trendzie wzrostowym są zupełnie inne niż w trendzie spadkowym a także bocznym. Inny rodzaj inwestora bierze udział w każdej z faz rynku. Z tego względu strategia do handlu w każdej z tendencji ceny na rynku walutowym powinna uwzględniać te różnice.

Szczególny przypadek pary walutowej USDCAD

Przedstawię krótką analizę sytuacji na rynku pary walutowej dolara amerykańskiego oraz dolara kanadyjskiego. Na wykresach tej pary walutowej w ramach czasowych dziennych oraz krótszych możemy zauważyć częste zmiany trendu, szybkie nerwowe ruchy. Mało atrakcyjna para walutowa do handlu. Spójrzmy jednak z perspektywy ram czasowych miesięcznych i tygodniowych. Dokładnie widać na wykresach zachodzące zmiany i możliwe przyszłe ruch na parze walutowej USDCAD. Wykres 1 przedstawia bardzo ciekawą sytuację, która powinna uświadomić każdemu inwestorowi jak powinien przygotować własną strategię i system do handlu na tej parze walutowej.

Planowanie inwestycji na forex
Wykres 1. Analiza kursu pary walutowej USDCAD na M1.

Wyniki analizy opartej na idei Tx4 przedstawiają się następująco.

  1. Formacja techniczna trójkąta zwężającego się w jej końcowej fazie sugeruje zbliżające się wybicie. Czy jesteśmy w stanie określić prawdopodobny kierunek kursu pary walutowej USDCAD? Absolutnie nie sugerujemy się tradycyjnym podejściem do takiego trójkąta i oceny przyszłego ruchu na podstawie tego, z którego kierunku kurs pary walutowej zaczął kreślić ten trójkąt. Głównym wyznacznikiem jest strefa oporu oraz wsparcia.
  2. Poziomy wsparcia i oporu. Ewidentnie na wykresie kurs pary walutowej tworzy konsolidację w strefie wsparcia powstałego w listopadzie 2007 roku prezentowaną przez objęcie hossy z długim dolnym cieniem. Formacja objęcia hossy została potwierdzona kolejną formacją świecową zwaną przenikaniem, która jest pozytywnym sygnałem dla kupujących. Od tego momentu mamy do czynienia z trwającą konsolidacją w postaci trójkąta z dużym prawdopodobieństwem akumulacji.
  3. Formacje świecowe. Jest to narzędzie precyzujące zachowanie się inwestorów na danym rynku. W naszym przykładzie formacje świecowe popytowe ewidentnie wskazują na akumulację dużego kapitału. Każda zaznaczona na wykresie świeca biała stanowi mocne wsparcie dla kolejnych korekt.
  4. Trend kursu pary walutowej. Trudny do zidentyfikowania w obecnej sytuacji, lecz jeżeli weźmiemy pod uwagę podział trendu na trzy fazy, wówczas możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z pierwszą fazą trendu wzrostowego długoterminowego.
  5. Prognozowany zasięg przyszłego ruchu w trendzie wzrostowym to strefa oporu ukształtowanego w pierwszym kwartale 2008 roku na poziomie ok 1.3000.

Bardzo ładna analiza, nieprawdaż? Jednak kompletnie nieprzydatna, jeżeli nie zaplanujesz strategii działania i systemu dla tej pary walutowej na przyszłe zmiany kursu. Oczywiście jest to pozytywny scenariusz. Powinieneś również przeprowadzić w podobny sposób analizę na wypadek spełnienia się scenariusza kontynuacji spadków gdyż po tak długim okresie konsolidacji może dojść do dużych ruchów ceny a to jest jak najbardziej oczekiwane zachowanie kursu dla inwestora. Wykres 2 przedstawia bieżącą sytuację omawianej pary walutowej, lecz w ramach czasowych tygodniowych.

Planowanie inwestycji na USDCAD, MN.Wykres 2. Analiza sytuacji na parze walutowej USDCAD na W1.

Tu również stosując ideę Tx4 bardzo łatwo poradzisz sobie z analizą techniczną kursu pary walutowej. Podejmując działania inwestycyjne nawet na niskich ramach czasowych powinieneś uwzględniać zachodzące zmiany w szerszej perspektywie czasu. Wyobraź sobie sytuację po tak długim okresie akumulacji przez inwestorów długoterminowych. Wątpię, aby chcieli rezygnować z dużych zysków po byle jakim wzroście. Po pierwsze nie byłoby to opłacalne a po drugie wycofanie dużego kapitału bez strat jest niemożliwe w krótkim czasie.

Mam nadzieję, że tym krótkim przykładem przekonałem ciebie do prowadzenia analiz kursów walutowych w dłuższej perspektywie czasu oraz planowanie inwestycji. Przygotuj alternatywne strategie i systemy, które efektywnie wykorzystają siłę inteligentnego kapitału. Po tej krótkiej lekturze zalet planowania inwestycji nie będziesz popełniał błędu nowicjusza, który po wybiciu ewentualnego z konsolidacji do góry będzie szukał otwarcia pozycji krótkiej. Wówczas każda korekta to wspaniałe miejsce do otwarcia pozycji długiej. Być może te 3000 pipsów a może więcej przy właściwym zarządzaniu finansami będzie twoim udziałem?

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz