Price Action fundamentem analizy technicznej

Nieodpowiedzialne szafowanie zwrotem Price Action przy omawianiu technik, które nie mają nic wspólnego z analizą czystej ceny sprawiło, że bardzo ważna technika, wręcz fundament całej analizy ceny jest źle interpretowana.

Price Action – zła interpretacja

Problemem jest dowolność stosowania techniki Price Action i bardzo często niewłaściwie. Przyczyną jest brak zrozumienia czym jest ruch ceny i jak go identyfikować. Same oznaczenia szczytów (H) i dołków (L) nie wystarcza. Musimy zrozumieć charakter danego ruchu ceny.

Technik analizy ceny na wykresie jest tyle ilu analityków. Praktycznie każdy, kto analizuje wykresy ma swoje podejście i często inaczej interpretuje ten sam element. Skąd taka rozbieżność w interpretacji elementów ruchu ceny wg Price Action? Główna przyczyna, jak podkreśliłem wyżej leży w braku identyfikacji charakteru danego ruchu.

Niezrozumienie tego zjawiska generuje mnóstwo problemów w analizie i złych interpretacji, a co za tym idzie straty i ucieczka do ubarwienia wykresu różnymi wskaźnikami. Poniżej na wykresach przedstawię znaczenie charakteru ruchu ceny wg Price Action.

Tylko czysty wykres i analiza ceny techniką Price Action pozwoli nam prawidłowo zidentyfikować charakter ruchu ceny. Żaden wskaźnik czy inna technika nie jest w stanie prawidłowo rozróżniać trendy pod względem charakteru.

Ucieczka od analizowania czystego wykresu jest spowodowana trudnością w identyfikacji ruchu ceny ponieważ nigdzie tak naprawdę nie znajdziemy poprawnej definicji techniki Price Action. Moja próba zrozumienia techniki Price Action, która trwała kilka lat skończyła się stworzeniem zasad analizy zawartej w technice Tx4 oraz w systemie analizy SATx4.

Chciałbym podkreślić, że nie musimy zmieniać swojej metody analizy i rezygnacji, np. z fibonacciego, wskaźników, ichimoku, średnich i wielu innych technik analizy. Wystarczy prawidłowo identyfikować trendy. Należy zrozumieć również, że trendy nie muszą kończyć się na bezwzględnych HH lub LL a te wyższe szczyty lub niższe dołki są po prostu formą konsolidacji impulsów trendu. Taka informacja pomoże ci prawidłowo wykorzystywać różne techniki.

Price Action w praktyce

Przedstawię najczęściej popełniane błędy w analizie Price Action i innych technikach. W tym miejscu uzupełnię informację o konieczności identyfikowania charakteru ruchu ceny w taki sposób, aby ilość informacji do przetworzenia była najmniejsza z możliwych. W ten sposób zminimalizujemy ilość błędów jakie na pewno popełnimy w trakcie analizy, nawet gdy dobrze znamy zasady Price Action. Na poniższym wykresie pary USDJPY pokarzę różnicę w szczegółowości elementów na wykresie. Wykres H4 i wykres D1 przedstawiają te same notowania kursu jednak na D1 łatwiej jest identyfikować ten fragment wykresu.

Price Action USDJPY H4

Identyfikacja trendów na ramach czterech godzin.

Price Action USDJPY D1

Identyfikacja trendów na ramach dziennych.

Powyższe wykresy pokazują jak łatwo jest prowadzić analizę na wykresie w oparciu o podstawowe trend wg Tx4 i na podstawie zidentyfikowanych elementów wykonać prognozę przyszłych trendów. Założenia systemu analizy SATx4 dają nam bardzo duże szanse na popełnienie małej ilości błędów. Analizując ten sam fragment notowań na niższych ramach musimy poradzić sobie z identyfikacją różnych trendów o tym samym kierunku, lecz o innym charakterze. Takie podejście gwarantuje, że na pewno popełnimy dużą ilość błędów.

Zwróć uwagę na punkt odniesienia do pomiaru głębokości konsolidacji. Jest to LL w punkcie A kończące impuls trendu spadkowego. Zakładając, że głównym poziomem dla konsolidacji jest 50% bardzo łatwo określić wysokie prawdopodobieństwo początku nowego impulsu trendu spadkowego, który wg zasady ruchu mierzonego wykonał niemal tę samą długość co pierwszy impuls trendu spadkowego. W ten sposób wypełniła się zasada Akcja-Konsolidacja-Akcja.

Poniżej przedstawiam kolejny przykład prawidłowego wyznaczania trendów, co ułatwia właściwy pomiar głębokości korekty lub konsolidacji. Aktualna sytuacja na parze AUDUSD na rama tygodniowych może być różnie identyfikowana ze względu na błędne wyznaczenie trendu impulsu wzrostowego bazowego dla tworzącej się korekty. Pamiętajmy, że im dalej w przyszłość wybiega prognoza tym jakość jej jest słabsza, co generuje dużą ilość błędów. Opierając się na trendzie podstawowym wg Tx4 oraz zasadzie, że impuls trendu musi być skorygowany bardzo łatwo znaleźć właściwy poziom dla korekty.

Price Action AUDUSD W1

Planowanie końca korekty.

Pamiętajmy, że posługując się systemem do wykonania prognozy opieramy się tylko na prawdopodobieństwie. Bieżąca sytuacja na parze AUDUSD na W1 informuje nas, że po dotarciu korekty spadkowej do poziomu 50% ostatniego impulsu trendu wzrostowego mamy wysokie prawdopodobieństwo jej zakończenia. Utworzony schemat cenowy fałszywego wybicia oraz formacji świecowej objęcia hossy daje mam wysokie prawdopodobieństwo na zmianę trendu podstawowego na wzrostowy jednak o charakterze korekty.

Powyższe przykłady są tylko zasygnalizowaniem bardzo ważnego problemu w interpretacji ruchu ceny wg techniki Price Action. Namawiam cię do poświęcenia czasu i wysiłku dla nauczenia się prawidłowej identyfikacji trendów nawet jak stosujesz inne techniki analizy. Przekonasz się jak ogromne ma to znaczenie. Poznając zasady ruchu ceny dowiesz się o bardzo prostych założeniach, które możesz uwzględnić w systemie analizy.

Cena wykonuje tylko dwa charaktery ruchu. Te dwa charaktery budują układy cenowe, które również występują tylko w dwóch postaciach, Akcja-Konsolidacja-Akcja oraz Akcja-Akcja.

Mam nadzieję, że zaciekawił cię problem analizy techniką Price Action. Zachęcam również do wzięcia udziału w bezpłatnym Kursie Forex Biznes Dal Początkujących, w ramach którego poznasz podstawy Price Action.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz