Programy szkoleniowe

PROGRAMY SZKOLENIOWE

Cena szkolenia:

Bezpłatny

2500 zł

6900 zł

Negocjacje

Płatność w ratach: 590 zł miesięcznie 990 zł miesięcznie Negocjacje
 Program szkoleniowy

PFB

Podstawy Forex Biznes

SFB

Strategia Forex Biznes

IFB

Inwestor Forex Biznes

MFB

Mentor Forex Biznes

Wymagania: Ukończenie PFB Ukończenie PFB Ukończenie PFB
Przeznaczony dla: Obowiązkowe do SFB, IFB, MFB Dla osób z ograniczonym czasem Optymalny dla wymagających Kompletny projekt biznesowy
Początek szkolenia: Co 2 tygodnie Jesień 1-IX i Wiosna 1-II Dowolny czas Dowolny czas
Rodzaj szkolenia: Grupowe Grupowe Indywidualne Indywidualne
Czas trwania:  7 dni 5 miesięcy 8 miesięcy Minimum 12 miesięcy
Ilość  sesji online: 2 20 64 Minimum 110
Czas trwania zajęć: 3 godziny 2,5 godziny 1,5 godziny Wg ustaleń
Częstotliwość zajęć: Raz w tygodniu Raz w tygodniu Dwa razy w tygodniu Wg ustaleń
Warsztaty inwestycyjne: + + +
Bezterminowo CFB: Możliwe zaproszenie Możliwe zaproszenie
Strategia inwestycyjna: Podstawowa szkolna Rozszerzona szkolna Plan inwestycyjny
Technika analizy Tx4: Podstawowa Tx4 Średnio-zaawansowana Tx4 Zaawansowana Tx4
System analizy SATx4: Podstawowy SATx4 Średnio-zaawansowany SATx4 Zaawansowany SATx4
System zarządzania ZPTx4: Podstawowy ZPTx4 Średnio-zaawansowany ZPTx4 Zaawansowany ZPTx4
Analiza ceny: Zasady Price Action Podstawy Price Action Zaawansowane Price Action Zaawansowane Price Action
Organizacja procesu inwestycyjnego: Podstawy Zaawansowana Dedykowana
Zagadnienia ochrony kapitału: Zasady Podstawy Zaawansowane Dedykowane
Rynek inwestycyjny: Podstawy forex SPOT SPOT Waluty, kontrakty, towary
Instrumenty inwestycyjne: 6 głównych par  Dowolne pary walutowe Dowolne instrumenty
Ścieżka rozwoju inwestora: Wstęp Podstawy Zaawansowana Indywidualny plan
Testy potencjału inwestora: Podstawowy Pełny
Problemy mentalne: Podstawy Zaawansowane Trening mentalny
Certyfikat ukończenia: Zaliczony test Zaliczony egzamin Zaliczony egzamin Obrona projektu
Rekrutacja: Online Online Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna
Szczegóły szkolenia:

Specyfikacja

Specyfikacja

Specyfikacja

Specyfikacja