Stop loss w zarządzaniu pozycją

Ostatni tydzień przeznaczyłem na wypoczynek. Mimo, że uznałem ostatnie kilka dni za mało atrakcyjne do handlu na forex to jednak pracy analitycznej miałem sporo. Piątkowe zamknięcie na parze walutowej EURUSD było inspiracją do napisania tego artykułu. Powodem jest ciekawa sytuacja kursu i możliwość otwarcia pozycji. Kurs EURUSD znalazł się w szczególnej strefie oporu, dlatego bardzo ważne jest rozsądne ustawienie zlecenia Stop loss.

Dlaczego muszę ustawić zlecenie Stop loss?

W pytaniu kryje się nie tyle konieczność ustawienia Stop loss, co przeznaczenie tego zlecenia obronnego. Jest to bardzo istotna różnica. Jeżeli masz świadomość konieczności ustawienia Stop loss to zastanawiasz się, jaki poziom kursu jest prawidłowy dla tego zlecenia. Takie podejście sprawia wiele problemów inwestorowi. Skupia się na wirtualnym procencie ochrony kapitału jak by z góry zakładał, że chce stracić ten kapitał.

Proponuję spojrzeć na przyczynę ustawienia zlecenia Stop loss od strony sygnału otwarcia pozycji. Pozostawiamy teraz z boku zarządzanie kapitałem. Interesuje nas sygnał systemu do otwarcia pozycji. Taki sygnał ma swój czas rozsądnego istnienia. Oznacza to, że sygnał, np. oparty na formacji świecowej jest aktualny od momentu pojawienia się formacji świecowej do czasu jej zanegowania. Właśnie negacja sygnału otwarcia pozycji jest powodem ustawiania zlecenia Stop loss.

Istotna uwaga dla sytuacji, gdy sygnał przestał działać a pozycja jest nadal otwarta. Nie ma sensu utrzymywanie pozycji, dla której nie dokonał się scenariusz, jaki sobie zakładaliśmy, nawet jeśli pozycja nie została zamknięta przez zlecenie Stop loss. Bądź przebiegłym biznesmenem a nie zachłannym traderem. Nawet, jak nie tracisz kapitału na otwartej pozycji to masz zamrożony kapitał w nieefektywnej pozycji. W takiej sytuacji lepiej zamknąć pozycję stosując inteligentny Stop loss ponosząc niewielką stratę na tej pozycji.

Planujemy zlecenie Stop loss dla pary walutowej EURUSD

Jak wspomniałem wyżej, zamknięcie kursu na parze walutowej EURUSD dało pretekst do poszukania możliwości otwarcia pozycji a co się z tym wiąże ustawienia Stop loss. Wykres 1 przedstawia bieżącą sytuację na rynku euro dolara w ramach czasowych dziennych. Zastosuję tu cztery elementy Tx4 do przeprowadzenia analizy.

  1. Trend – na poziomie trendu wyższego rzędu mamy obecnie kanał boczny pomiędzy kursem @1.2755 a @1.3452.
  2. Poziom R/S – kurs znalazł się w strefie oporu, którą wyznacza zakres formacji objęcia bessy z 18 czerwca.
  3. Formacja techniczna – flaga wznosząca się, która jest prawdopodobnie w ostatniej fazie przed wybiciem.
  4. Formacja świecowa – zasłona ciemnej chmury, która wystąpiła w mocnej strefie oporu.

Przeprowadzona analiza pokazuje nam stan rynku i prawdopodobne ruchy kursu w następnym tygodniu. Gdybyśmy posiadali system, w którym jednym z sygnałów jest formacja zasłony ciemnej chmury, wówczas pojawia się możliwość otwarcia pozycji krótkiej z ustawieniem Stop loss w miejscu gdzie wymieniony sygnał przestanie działać.

Zasada ustawiania poziomu zlecenia Stop lossWykres 1. Zasada ustawiania poziomu zlecenia Stop loss.

Załóżmy, że otwieramy pozycję krótką na otwarciu świecy nowego tygodnia. Chciałbym zwrócić uwagę, że otwarcie tej świecy odbędzie się dzisiaj dla polskiej strefy czasowej. Początek sesji w Sydney będzie otwarciem nowej świecy. Nas jednak bardziej interesuje poziom zlecenia Stop loss. Oczywiście musiałbyś przeprowadzić testy dla takiego sygnału, aby ustawić optymalne miejsce Stop loss. Dla potrzeb tego artykułu przyjmę, że będzie to maksymalny poziom zasłony ciemnej chmury plus stpread oraz np. 10 pipsów zapasu.

Spójrz, co się wydarzy, gdy cena dojdzie do zlecenia Stop loss. Popyt musiałby wykazać się dużą siła, aby wybić kurs z dużych ograniczeń wykazanych w analizie Tx4 powyżej. Stworzy to nowe warunki na rynku i sens utrzymywania pozycji krótkiej przestanie istnieć.

Nawet, gdy kurs nie dotrze do naszego zlecenia Stop loss w następnych dniach, lecz stworzą się techniczne fundamenty do kontynuacji wzrostów lub konsolidacji, wówczas powinniśmy zamknąć zlecenie. Może również dojść do fałszywego wybicia, które zamknie nam pozycję krótką na Stop loss. Nie powinniśmy się tym przejmować. Taka sytuacja tylko nas utwierdzi w przekonaniu, że jest czas na pozycję krótką i ponownie oczekujemy na sygnał systemu.

Podsumowanie celu ustawienia Stop loss

Błędem jest ustawianie zlecenia Stop los od strony zabezpieczenia kapitału. Pojawia się wówczas sytuacja, gdy dla celu pozornej ochrony kapitału stwarzamy warunki właśnie dla jego pomniejszenia. Kryteria ochrony kapitału należą do Money Management natomiast kryteria ustawiania Stop loss należą do systemu.

Zlecenie Stop loss służy do zamknięcia pozycji w sytuacji, gdy nasz zakładany scenariusz nie sprawdza się. Myśląc kategoriami kapitału będziesz utrzymywać wiele pozycji nieefektywnych. Kryterium systemu dla zlecenia Stop loss sprawi, że skupisz się na wykorzystaniu w maksymalny sposób system, który znasz, co sprawi, że twoja psychika pozwoli na rozsądny handel.

Problem ustalania poziomu Stop loss należy do istotnych w ramach funkcjonowania systemu. Szukanie uniwersalnej zasady dla prawidłowego ustawienia zlecenia obronnego Stop loss jest błędem. Każdy system ma własne kryteria dla zlecenia Stop loss. Powinieneś mieć tego świadomość i nie kopiować zasad innych systemów. Tylko twoja świadomość i wiedza na temat własnych zasad systemu może przynieść ci korzyści w handlu na forex.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.