Strategia forex – jak przygotować i handlować?

Jednym z pierwszych pojęć, jakie poznajemy na forex to strategia. Czym jest strategia forex? Wielką siłę posiada strategia forex, zarówno do pomnażania twojego konta, ale też do kompletnej destrukcji, skasowania kolejnych depozytów, nerwicy, rezygnacji i przygnębienia. W internecie możesz znaleźć tysiące strategii forex, możesz kupić podobno bardzo skuteczne strategie forex, ale nie działają! Dlaczego? Postaram się wyjaśnić siłę bardzo prostych strategii forex.

Ponieważ idea Forex Biznes narodziła się z połączenia potencjału rynku walutowego i zasad prowadzenia efektywnego biznesu, przedstawiam poniżej prostą i zrozumiałą definicję:

Strategia – to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Cel – to formalnie ustalone i przewidywane do osiągnięcia w przyszłości zamierzenie, wynikające z potrzeb.

Encyklopedia zarządzania

Analizując definicję strategii oraz celu dochodzimy do wniosku, że nie mają prawa działać te wszystkie cudowne strategie. Nie uwzględniają one twojego celu! Teraz masz ogromny problem. Jeżeli nie potrafisz wyznaczać cele i nie potrafisz ich realizować, to nie masz żadnych szans na zarabianie na forex, ale też zarabianie efektywne w każdej innej dziedzinie.

Jeżeli jednak potrafisz wyznaczać cele, ale nie takie, że chcesz zarobić 100% w miesiąc, cel powinien uwzględniać twoje potrzeby, realne możliwości, zagrożenia a przede wszystkim powinieneś posiadać plan działania i działać. Jak wynika z definicji strategii bez tych ustaleń nie będziesz miał żadnej strategii forex.

Bardzo ważna uwaga. Nie buduj kombajnów, automatów i nie zbieraj jak do śmietnika wszelkie wskaźniki i dziwactwa. Najprostsze strategie forex najłatwiej kontrolować, eliminując błędy i wybierając takie rozwiązania, które przynoszą największe efekty. Poniżej przedstawiam podstawowe kryteria budowy strategii forex, które w optymalny sposób doprowadzą cię do celu. Jest to fragment programu Live Forex Biznes, który rusza w tym miesiącu.

Zaprojektowanie i stosowanie w praktyce strategii inwestycyjnej

 • Kryteria strategii inwestycyjnej:
 • Czas handlu – ustalenie ram czasowych, ustalenie czasu trwania pozycji otwartej,
 • Pary walutowe, na których handluje inwestor,
 • Założenia techniczne uruchomienia strategii oparte na Tx4,
 • Założenia ekonomiczne strategii – efektywność (Zysk/Strata), koszty (spread),
 • Założenia systemu – sygnał otwarcia pozycji, Stop Loss, Take profit,
 • Zarządzanie pozycją – kontrola poziomu Stop Loss, zamknięcie pozycji,
 • Zarządzanie kapitałem – ryzyko, wielkość pozycji, dźwignia finansowa, drawdown.
 • Kontrola efektywności strategii:
 • Ocena efektywności systemu,
 • Ocena skuteczności zarządzania pozycją,
 • Ocena zarządzania kapitałem.

Są to bardzo proste kryteria budowy strategii forex a zarazem sprawiające, że twoje działania nastawione są na realizację twojego celu. Uważasz, że możesz sobie nie poradzić nie wiedząc, od czego zacząć i jak? Otrzymasz wsparcie mentora i opiekę nad twoim handlem na koncie rzeczywistym zupełnie za darmo. Nie czekaj i sprawdź jak przystąpić do programu Mentor Forex Biznes, aby zbudować bardzo skuteczną strategię forex, która sprawi, że bez stresów będziesz otwierać i zamykać pozycje obserwując jak kapitał rośnie na twoim koncie.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.