Szkoła Inwestorów Forex Biznes

Programy kształcenia inwestorów

Szkoła Forex Biznes kształci inwestorów rynków finansowych przygotowując ich do samodzielnego prowadzenia inwestycji wykorzystując najlepsze wzorce profesjonalnego biznesu. Szanując Twój czas, realizujemy kompleksowo proces przygotowania i wprowadzenia w praktykę zdobytej wiedzy.

Wiedza, którą otrzymujesz, jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych na rzeczywistych inwestycjach przez twórcę projektu Forex Biznes. Wiedza Forex Biznes jest esencją doświadczeń ludzi odnoszących sukces w takich dziedzinach jak biznes, finanse, inwestycje czy psychologia. Szkoła Forex Biznes pomaga zdobywać doświadczenie w sposób zaplanowany przy wsparciu mentora.

Dla realizacji potrzeb szkoleniowych uczniów przygotowaliśmy programy spełniające najwyższe ich wymagania. Każdy program uwzględnia różnorodne możliwości ucznia ze względu na jego potencjał zewnętrzny i wewnętrzny. Są programy dla osób, które chcą przejść pełną ścieżkę rozwoju biznesu oraz programy dla osób, które poszukują wiedzy na określony temat. Wybierz program, który przyniesie tobie największe korzyści.

Programy indywidualne

Kompletne programy tworzenia biznesu inwestycyjnego i rozwoju inwestora rynków finansowych.

Mentor Forex Biznes

Mentor Forex Biznes

Tworzenie nowoczesnego biznesu w zakresie inwestycji na rynkach finansowych, tj. forex, kontrakty, akcje. Program dedykowany jest osobom planującym zawodowo zajmować się inwestycjami. Program jest dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości ucznia. Uczestnik tworzy zasady działalności inwestycyjnej w takich obszarach jak organizacja rynków finansowych, osobowość inwestora, narzędzia inwestycyjne oraz organizacja procesu inwestycyjnego. Do programu może przystąpić osoba, która przejdzie kwalifikacji.

Inwestor Forex Biznes

Inwestor Forex Biznes

Kompleksowe przygotowanie do inwestowania na rynku forex z budową narzędzi inwestycyjnych oraz planu inwestycyjnego. Program przeznaczony jest dla osób, które chcą samodzielnie inwestować na rynku walutowym nie rezygnując z dotychczasowych zajęć zawodowych. Uczeń na bazie analizy Tx4, systemu analizy SATx4 oraz systemu zarządzania pozycją ZPTx4 tworzy strategię pod nadzorem mentora. Termin rozpoczęcia programu i zajęć uzależniona jest od możliwości czasowych kandydata. Rekrutacja indywidualna.

Program grupowy

Kompletny program budowy strategii inwestycyjnej forex.

Strategia Forex Biznes

Strategia Forex Biznes

Masz określone cele, posiadasz plan działania, jesteś przygotowany do inwestowania a teraz otrzymujesz narzędzia inwestycyjne. Narzędzia inwestycyjne proponowane w programie Szkoły Forex Biznes posiadają najważniejszą cechę. Możesz modyfikować kryteria do indywidualnych potrzeb i możliwości. Tylko wtedy twoje działania inwestycyjne będą przynosić najlepsze wyniki.

Warsztaty inwestycyjne

Wsparcie dla uczniów szkoły oraz konsultacje w zakresie prowadzenia inwestycji na rynkach finansowych.

WIFB

Warsztaty inwestycyjne

Warsztaty WIFB jest programem uzupełniającym proces kształcenia. Program jest grupowym spotkaniem online z mentorem, który prowadzi analizy na bieżącym wykresie par walutowych w celu wykonania prognozy stosując system analizy SATx4 oraz prowadzi inwestycje na koncie rzeczywistym wykorzystując system zarządzania pozycją ZPTx4. W spotkaniu mogą brać udział bezpłatnie osoby, które są uczestnikami programu MFB, IFB, SFB oraz osoby, które wykupiły udział w warsztatach WIFB.