Wpisy

Price action w praktyce Tx4

Price action w praktyce Tx4 spełnia kluczową rolę w identyfikacji każdego elementu Tx4. To identyfikacja elementów technicznych sprawia, że popełniamy ogromnie dużo błędów w analizie technicznej, wykonaniu prognozy oraz zarządzaniu pozycją. Każde spotkanie z moimi uczniami dostarcza mi nowe tematy do omówienia i pokazuje, że głównym problemem nie jest analiza techniczna. Read more

,

Jak zaplanować zarządzanie pozycją na forex?

Każdy z nas, kto próbuje swoich sił na forex zadaje sobie pytanie przed otwarciem pozycji, kiedy i po jakim sygnale? Wiele lat zmagań na forex nauczyło mnie, że nie jest ważne kiedy i gdzie otworzyć najkorzystniej pozycję? Dzisiaj zadaję sobie pytanie, jak będę zarządzać otwartą pozycję. Zarządzanie pozycją na forex rozwiązuje problemy z regularnym zarabianiem dużych pieniędzy. Read more

Dolar i euro pod presją popytu i podaży cz. 2

Kontynuacja części pierwszej Dolar i euro pod presją popytu i podaży. Nie jest tajemnicą, że Brytyjczycy od zawsze mieli poczucie niezależności od kontynentu. Raczej dla własnych korzyści podjęli decyzję o wstąpieniu do Unii niż z pobudek tworzenia wspólnoty, która może przeciwstawić się potężnym gospodarkom świata. Brak przyjęcia wspólnej waluty jest demonstracją niezależności, ale czy faktycznych korzyści dla gospodarki, która boryka się z potężnym kryzysem gospodarczym i społecznym? Read more