Trend nawigacją inwestora forex

Bardzo popularny wyraz w słowniku każdego inwestora rynków finansowych. Niemal każdy inwestor wie, że gra z trendem daje pozytywne efekty w handlu walutami na forex. Ale prawie każdy inwestor rynków walutowych analizując wyniki swojego handlu walutami stwierdza, że popełnił błąd, nie stosując się do zasady handlu z trendem.

Czym jest trend na forex?

Przypomina mi to scenę dramatu science fiction, gdy pewien naukowiec mówi „oderwała się drobina ogromnego satelity w kosmosie i jest duże prawdopodobieństwo, że spadnie na ziemię”. Bohater sceny myśli, dlaczego miałaby spaść na mój dom? A jednak spadła i ani naukowiec nie miał wpływu na to ani ten bohater. Po prostu ta drobina podlegała prawom natury.

Podobnie jest z ceną waluty. Większość inwestorów, analityków wie, w którą stronę pójdzie cena a jednak nie wielu potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Cena waluty jest wynikiem działania naturalnych praw popytu i podaży, dlatego ignorowanie tej zasady kończy się bardzo często utratą kapitału przez inwestora forex.

Jak zatem mierzyć, analizować, prognozować tendencję ceny na rynku forex? Doskonałym narzędziem jest trend waluty. Trend jest pojęciem statystycznym i bez wiedzy i umiejętności wykorzystania go w handlu walutami na niewiele się zda. Jednak zastosowanie się do prostych zasad określania trendu waluty może on posłużyć inwestorowi forex za doskonałą nawigację po oceanie chaosu rynku walutowego.

Poniżej przytaczam bardzo mądrą definicję nawigacji, która doskonale odzwierciedla naturę trendu ceny waluty na forex.

Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

Jak w praktyce wykorzystać trend na forex?

Do badania trendu historycznych notowań i prognozowania przyszłej tendencji waluty na rynku forex można wykorzystać wiele narzędzi. Ja w swojej filozofii analizy technicznej stosuję zasadę Tx4. Opiera się na czterech filarach, które wzajemnie się uzupełniają. Każdy filar analizy Tx4 jest definiowany przez pozostałe trzy. Tak też jest z trendem ceny waluty.

Tendencje ceny waluty określają relacje między popytem a podażą i one wyznaczają poziomy wsparcia i oporu, czyli zakres, w jakim dany trend może się poruszać. Formacje technicznie precyzują ramy poruszania się trendu pokazując psychologiczne uwarunkowania zachowania się inwestorów na forex. Formacje świecowe pozwalają inwestorowi na idealny timing w handlu walutami.

Poniżej przeanalizujemy bieżącą sytuację na parze walutowej EURUSD. Przewodnią myślą jest zasada, im mniej danych tym lepiej przeprowadzić analizę i prognozować przyszłe ruchy ceny waluty. Tak też najniższym Time frame (TF) w naszym handlu jest D1. Nawet gdybyś się uparł i chciał handlować np. na H1 to wyznacznikiem trendu jest sytuacja z D1. Trend doskonale pokazuje inwestorowi, w którą stronę zmierza cena waluty.

Wykres 1 pokazuje jak można przeprowadzić analizę pary walutowej EURUSD. Na wykresie formacje świecowe FS1 oraz FS2 informują inwestora o zanegowaniu poziomu ceny przez kupujących. Formacja świecowa T0 jest początkiem trendu podstawowego, którego celem jest strefa wsparcia. Tak też się stało, gdy cena dotarła do celu a trend spadkowy został zakończony pozytywną formacją świecową.

Analiza trendu na rynku forexWykres 1. Analiza trendu na parze walutowej EURUSD.

Istotna informacja dla każdego inwestora forex, to fakt bardzo rzadkiego występowania czystych trendów. Sama analiza formacji świecowych niewiele pomogłaby inwestorowi gdyby nie wykorzystał poziomów wsparcia i oporu oraz wiedzy na temat tworzenia się trendów wyższego rzędu.

Obecnie nie ma podstaw, aby podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o TF z D1. Kurs pary walutowej EURUSD znalazł się w wąskiej przestrzeni między strefą wsparcia a I strefą oporu. Gdybyś jednak postanowił handlować na niższych TF to musisz zdać sobie sprawę z tego faktu i dostosować swoją strategię do handlu w konsolidacji.

Jestem przekonany, że intrygującym jest sposób handlu w zaznaczonym trendzie na wykresie od T0 do T1. Taki czysty trend podstawowy nawet jak występuje bardzo rzadko na wykresie to wynagrodzi inwestorowi powiększeniem konta za cierpliwość i rozsądek.

Jeżeli jesteś ciekawy, w jaki sposób można rozegrać trend z TF na D1 handlując na TF H1 napisz do mnie i podziel się uwagami i spostrzeżeniami na omawiany temat. Dostaniesz wyczerpującą odpowiedź i bezpłatne porady.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz